Reference

BD KOTI Green Motol - Praha

Protiskluzné stěrky 4 500

Zápis debug do souboru selhal.