Reference

BD Prosek II Praha

Protiskluzné stěrky s překl. trhlin 2 000

Zápis debug do souboru selhal.